Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor ds. obrony cywilnej

Telefon (18) 44-25-903