Oddział Rehabilitacyjny

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Paweł Janczura
 
p.o. Pielęgniarkai Oddziałowej
Bernarda Mleczek

Telefony:

(18) 54-78-431 Lekarz Kierujący Oddziałem
(18)54-78-430 Sekretariat
(18) 54-78-435 Dyżurka lekarska
(18) 54-78-434 Dyżurka pielęgniarek
(18) 54-78-433 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(18) 54-78-432 Fizykoterapia

Zespól lekarski:

  • Lek. Piotr Król-  specjalista w dziedzinie neurologii,
  • Lek. Paweł Janczura- specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz balneologii i medycyny fizycznej)