Oddział Radioterapii

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr n.med. Paweł DYMEK specjalista radioterapii onkologicznej
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Katarzyna Tabak

Telefony:

18-442-56-39 Sekretariat

rd@szpitalnowysacz.pl

Zespół lekarski:

 • dr n. med. Paweł Dymek- specjalista w zakresie radioterapii onkologicznej,
 • dr n. med. Tomasz Dąbrowski – specjalista w zakresie radioterapii onkologicznej,
 • Lek. Agnieszka Olchawa- specjalista w zakresie radioterapii onkologicznej,
 • dr n. med. Tomasz Walasek- specjalista w zakresie radioterapii onkologicznej,
 • Lek. Renata Wróbel-Radecka – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej,

 

Lekarz REZYDENT:
        

Zespół pielęgniarek:

 •  Kwiczala Karolina
 •  Dyrek Magdalena – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 •  Wolak Małgorzata – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 •   mgr Zięba Anna
 •  mgr Pych Anna
 • Psiur Barbara
 • Fałowska Beata
 • mgr Tabak Katarzyna – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • mgr Pasiut Justyna
 • mgr Oleksy Olga,
 • Wojtarowicz Teresa
 • Znamirowska Małgorzata
 • mgr Michór Monika
 • mgr Kostrzewa Anna

Sekretarka medyczna:

 •  Dominika Prusak


Informacje ogólne:

Oddział Radioterapii znajduje się na czwartym piętrze w budynku Onkologii i liczy łącznie 23 łóżka. Sale chorych dostosowane są do potrzeb pacjenta, między innymi w łożka i szafki wielofunkcyjne. Oddział posiada wózki, chodziki i materace przeciwodleżynowe. Na oddziale panuje miła  i rodzinna atmosfera tworzona przez personel oddziału jak i pacjentów wraz z rodzinami.

Zadania:

– całodobowa profesjonalna opieka lekarska i pielęgniarska nad pacjentami z schorzeniami nowotworowymi, obejmujące:

•    leczenie paliatywne

•    leczenie radykalne

•    leczenie skojarzone /radio-chemioterapia/

– opieka psychologa

– monitorowanie pacjentów podczas leczenia:

•       Informowanie pacjenta przed rozpoczęciem leczenia o sposobie działania radioterapii oraz jej potencjalnych skutkach ubocznych;

•   Pomaganie pacjentowi w podjęciu świadomej zgody na leczenie;

•   Rejestracja rodzaju powikłań, omówienie z pacjentem planu działania minimalizującego skutki pojawiających się odczynów;

•   Przekazywanie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnowania skóry podczas radioterapii;

•   W sytuacji występowania zaburzeń odżywiania związanych z brakiem apetytu pacjenta podczas radioterapii opracowanie z rodziną  optymalnego programu żywieniowego;

•  Przeciwdziałanie skutkom xerostomii (suchość w jamie ustnej pojawiająca się pod wpływem naświetlania okolicy ślinianek);

•  W sytuacji pojawiających się u pacjenta trudności i bólu podczas połykania  dostosowanie diety do możliwości połykania pacjenta lub w sytuacjach bardziej nasilonych dolegliwości podawanie środków znieczulających lub przeciwbólowych (na zlecenie lekarza);

•  W sytuacji występujących nudności i wymiotów stosowanie środków przecwwymiotnych zgodnie ze zleceniem lekarza oraz pomaganie pacjentowi w utrzymaniu higieny osobistej;