Oddział Otolaryngologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Tadeusz Bielak
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Małgorzata Porębska-Turek

Telefony:

(018) 44-25-905 Lekarz Kierujący Oddziałem
(018) 44-25-824 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-805 Sekretariat
(018) 44-25-849 Ambulatorium laryngologiczne

Zespół Lekarski:

  • Lek. Tadeusz Bielak – specjalista w zakresie otorynolaryngologii,
  • Lek. Zbigniew Moroz – specjalista w zakresie otolaryngologii,
  • Lek. Jacek Stanek – specjalista w zakresie otorynolaryngologii,
  • Lek. Barbara Chojecka- w trakcie specjalizacji w zakresie otorynolaryngologii.

Lekarz Rezydent:
       * Lek. Krzysztof Cabała

 

Informacje ogólne:

Oddział Otolaryngologiczny po remoncie, który miał miejsce w 2019r. liczy obecnie 20 łóżek. Oddział zapewnia kompleksową diagnostykę oraz szeroki zakres leczenia operacyjnego oraz zachowawczego schorzeń uszu, nosa, krtani i gardła i szyi. Oddział specjalizuje się w leczeniu zarówno dzieci jak i dorosłych. W Oddziale istnieje możliwość pobytu opiekuna z dzieckiem. Rocznie z usług Oddziału korzysta około 2800 pacjentów, średnio w roku wykonuje się ponad 2500 zabiegów operacyjnych.

Od roku 2019 Oddział figuruje na liście Ministerstwa Zdrowia jako placówka uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego z otorynolaryngologii oraz odbywania staży kierunkowych w ramach innych specjalizacji.