Oddział Chorób Wewnętrznych

Lekarz Kierujący Oddziałem
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Abram

Telefony:

(018) 44-25-837 Lekarz Kierujący Oddziałem
(018) 44-25-952 Pielęgniarka Oddziałowa
(018) 44-25-843 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-844 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-853 Dyżurka pielęgniarek Intensywnej Terapii
(018) 44-25-970 Dyżurka pielęgniarek – parter
(018) 44-25-974 Sekretariat
Plac Kuźnice 1
II piętro
(018) 54-78-407 Dyżurka lekarska 
(018) 54-78-405 Sekretariat
(018) 54-78-403 Dyżurka pielęgniarki Oddziałowej
(018) 54-78-401 Dyżurka pielęgniarska 1
(018) 54-78-404 Dyżurka pielęgniarska 2
   

Zespół lekarski :

  • Lek. Krzysztof Krzyżak- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Piotr Kowal- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,

Informacje ogólne:

Oddział dysponuje 24 łóżkami, w tym 4 łóżek intensywnej opieki medycznej.  Zapewnia fachową opiekę specjalistyczną świadczoną przez wysoko wykwalifikowany personel.

Oddział specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń internistycznych ze szczególnym uwzględnieniem:

– schorzeń metabolicznych

– autoimmunologicznych

– alergicznych i naczyniowych.

W ramach Oddziału funkcjonuje:

Gabinet Rehabilitacyjny, w którym wykonywane są między innymi EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze rowerowym, Holter EKG, Holter ciśnieniowy,

Pracownia Ultrasonograficzna ( USG jamy brzusznej, Echo serca )

Pokój zabiegowy ( diagnostyczne i lecznicze punkcje jamy brzusznej i opłucnej, punkcje szpiku, trepanobiopsje ).

Placówka znajduje się na liście Ministra Zdrowia jako uprawniona do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży kierunkowych w ramach innych specjalizacji.