Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Wojciech Stąporek
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
Halina Dziubanowska

Telefony:

(018) 44-25-877 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-921 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-875 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-895 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-922 Sekretariat
(018) 44-25-953 Pielęgniarka Oddziałowa
(018) 44-25-869 Sala rehabilitacyjna

Zespól lekarski:

 • Lek.Wojciech Stąporek- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
 • Lek. Krzysztof Adamus- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • Lek. Michał Wrona- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii oraz medycyny ratunkowej,
 • Lek. Paweł Ostrowski- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
 • Lek. Jerzy Mazanek- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
 • Lek. Jarosław Odyniec- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
 • Lek. Marcin Czop- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
 • Lek. Tomasz Ponikowski- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • Lek. Albert Pajor- specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  Lekarze REZYDENCI:
             * Lek. Adrian Nędza,
             * Lek. Artur Bołoz

 

Informacje ogólne:

Oddział liczy 38 łóżek, zabezpiecza usługi dla dorosłych i dzieci. Kilka lat temu przeszedł gruntowny remont co znacznie podniosło standard pobytu i leczenia. Oprócz typowych zabiegów po urazach wykonuje się tu świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki, na które istnieje ogromne zapotrzebowanie społeczne.

Doświadczony i profesjonalny zespół, który od lat wykonuje te zabiegi jest gwarantem wysokiej jakości usług. Rocznie w Oddziale hospitalizowanych jest ponad 2200 chorych.

Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz jest w nim możliwość odbycia staży kierunkowych w ramach innych specjalności.