Blok Operacyjny

Lekarz kierujący

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Liliana Pawlik

(018) 44-25-911 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-632 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(018) 44-25-909 Dyżurka lekarza kierującego oddziałem
(018) 44-25-863 Dyżurka pielęgniarska 
(018) 44-25-803 Sala wybudzeń II i IV
(018) 44-25-740 Sala wybudzeń I