Blok Operacyjny

Lekarz kierujący

 

 

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Liliana Pawlik