Modernizacja budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych

Początkiem lutego rozpoczęła się gruntowna modernizacja budynku Poradni Specjalistycznych znajdującego się przy ul. Aleje Wolności 49. Jest to kolejny z zaplanowanych etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmuje prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego. Po modernizacji w budynku będą funkcjonować :

Parter – Poradnia Rehabiliacyjna

1 oraz 2 piętro – Poradnie Specjalistyczne

Budynek przed remontem wyglądał tak :

Poniżej fotorelacja z obecnie trwającego remontu budynku