Misja szpitala

Misja Szpitala

Misją Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa małopolskiego z wykorzystaniem najnowocześniejszych dostępnych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

Celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy.

Stosunek chory – lekarz winien opierać się na dialogu uwzględniającym wysłuchanie, szacunek i zainteresowanie, winien być prawdziwym spotkaniem między ludźmi wolnymi, winien być spotkaniem zaufania z uczciwością.

Jan Paweł II