Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
mgr Anna Banias

Telefony:


18-44-25-866
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

18-44-25-894
Pracownia Mikrobiologii

18-44-25-914
Pracownia Serologii

Telefony:


18-44-25-866
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

18-44-25-894
Pracownia Mikrobiologii

18-44-25-914
Pracownia Serologii

Uwaga!!!!!

Od 10.06.2020 r. w Puncie pobrań Aleje Wolności 49 pobierane będą badania laboratoryjne pacjentom:

  • ze skierowaniami z Poradni Specjalistycznych na Alejach,
  • pacjentom z przychodni, które mają podpisane umowy ze Szpitalem,
  • pacjentom wykonującym badania odpłatnie.

 

W Medycznym Laboratorium Diagnostycznym pracuje wykwalifikowany personel dbający o najwyższą jakość wykonywanych badań i obsługi klienta.

Stawiamy nacisk na podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych z dziedzin przydatnych do pracy w laboratorium.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje czynności z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i serologii dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych oraz sanitarno epidemiologicznych.

Badania wykonywane są na potrzeby oddziałów szpitalnych, poradni przyszpitalnych, dla pacjentów ambulatoryjnych (bez skierowania – odpłatnie) a także dla gabinetów i laboratoriów prywatnych.