Konkursy ofert

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 1.08.2022 r.   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15...
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79 z dnia 8 lipca 2022 r.   OGŁOSZENIE konkursu ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j....
Ogłoszenie o konkursie   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkursy...
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59 z dnia 24 maja 2022 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃW TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz....
1 2 3 12
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 1.08.2022 r.   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15...
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79 z dnia 8 lipca 2022 r.   OGŁOSZENIE konkursu ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j....
Ogłoszenie o konkursie   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkursy...
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59 z dnia 24 maja 2022 r. OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃW TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz....
1 2 3 12