Category

Dostawy
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego i biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-76/22 Ogłoszenie: ogł. o zamowieniu 76.22 ogłoszenie mini 76.22...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na Dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku. Ogłoszenie: ogłoszenie miniportal ogłoszenie 77-22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr  5 zapytanie nr 6 zapytanie nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę odczynników do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora. Ogłoszenie: Ogłoszenie 73-22 ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: zestawienie ofert kwoty przeznaczone 73-22 Załączniki: załączniki Wyniki: ocena i wynik  
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż analizatora stacjonarnego – DA.271-74/22 Ogłoszenie: ogłoszenia o zamówieniu 74.22 miniportal 74.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ – 74.22 Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 74.22- inf. z otwarcia...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań serologicznych: Ogłoszenie: ogłoszenie ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia zmiana ogłoszenia nr 2 ogłoszenie miniPortal Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja 68-22 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę i montaż komory laminarnej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach środków – Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki leczenia białaczek i chłoniaków 72/22 Ogłoszenie: Ogłoszenie 72.22 ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę produktów leczniczych 69/22   Ogłoszenie: ogłoszenie 69.22 ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 7 zapytanie nr 5 zapytanie nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na „dostawę i montaż tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” -DA.271-71/22 Ogłoszenie: og_o zamówieniu 71.22 mini portal ogłoszenie 71.22 Zmiana ogłoszenia: og o zamówieniau zmiana nr I – 71.22 mini...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz usługa audytu bezpieczeństwa systemów IT 67/22   Ogłoszenie: ogłoszenie 67.22 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 67.22 Zapytania: Zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zmiana...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 modyfikacja SWZ zał nr 2- formularz...
Read More
1 2 3 4 5 25