Category

Dostawy
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-956a31ab-ab88-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości, akcesoriów do spektometru oraz odczynników do posiewu krwi wraz z dzierżawą analizatora” 8/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20065a89-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Dostawę odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora” 6/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20065a89-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f  
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e189827-a215-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na zakup oprogramowania do planowania i przygotowania operacji wymiany stawów dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 3/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05001f74-9334-11ed-94da-6ae0fe5e7159
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę odzieży BHP dla personelu medycznego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” 1/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: Załączniki Wyniki ocena i...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 2 zapytanie nr 1 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert otwarcie ofert-...
Read More
  Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy środków dezynfekcyjnych i środków czystości.   Ogłoszenie: ogloszenie o zmianie 75-22 zmiana ogloszenia mini portal ogłoszenie 75-22 ogłoszenie miniportal 75-22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy wyrobów medycznych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: załączniki...
Read More
1 2 3 4 25