Category

Dostawy
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- płyny infuzyjne Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: zał nr 1 – formularz Ofertowy zał nr 2- OPZ- Formularz cenowy zał nr 3-JEDZ...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę materiałów opatrunkowych 60/21.   Ogłoszenie: ogłoszenie 60.21 mini portal 60.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 60.21 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: Załączniki: załącznik nr 1 – formularz Ofertowy 60.21 załącznik nr 2 JEDZ załącznik...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych- środki kontrastujące. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniPortal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona otwarcie ofert...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku 58/21. Ogłoszenie: Ogłoszenie 58-21 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 58.21 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 5 zapytanie 4 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8 zapytanie 9 zapytanie 10 zapytanie 11...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych i środków czystości. Ogłoszenie: Ogłoszenie 54-21 ogłoszenie miniportal 54-21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 54-21 Zapytania: Zapytanie nr 1 Zapytanie nr 2 Zapytanie nr 3 Zapytanie nr 4 Zapytanie nr 5 Zapytanie...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę inkubatora noworodkowego 55/21.   Ogłoszenie: 0głoszenie 55.21 miniPortal 55.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 55.21 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 sprostowanie do zapytania nr...
Read More
dot. zaproszenia do złożenia oferty – rozeznanie rynku –  Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty dot. dostawy i montażu sprzętu biurowego dla Oddziału Psychiatrycznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu DA.271-1-17/21 Zaproszenie: pismo przewodnie do zaproszenia zaproszenie ok Załącznik nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na ogłoszenie 53-21 ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 53-21 Zapytania: Protesty: Uwagi: zestawienie ofert 53-21 kwoty przeznaczone FI-N710011082021062137001 Załączniki: załączniki 53.21 Wyniki: FI-N710011222021025932001  
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę stołu operacyjnego 52/21. Ogłoszenie: ogłoszenie 52.21 ogłoszenie miniportal 52.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ – 52.21 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: kwoty przeznaczone zestawienie ofert 52.21 Załączniki: zalacznik-nr-1-formularz-Ofertowy – 52.21 zalacznik-nr-2-oswidczenie-o-braku – 52.21 zalacznik-nr-3-Zobowiazanie-innego...
Read More
1 2 3 17
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki