Category

do 130 tys PLN
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę spirometru z bodypletyzmografią dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 50/20”.   Ogłoszenie: FI-N710011202020061247001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ-50.20 Zapytania: Protesty: Uwagi: zestawienie ofert 50.20 kwoty na sfinansowanie zadania 50.20 Załączniki:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, tel/fax 18 443-66-35, e-mail zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostosowanie strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu do standardów WCAG 2.1. Zaproszenie: zaproszenie do składania ofert Zapytania: Załączniki: umowa – projekt Wynik: informacja o wyniku
Read More