Category

Praktyki Studenckie
  PRAKTYKI STUDENCKIE (lekarskie, fizjoterapia, farmacja) Studenci oraz uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w tut. Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanym uprzednio przez właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem /kierownika komórki w której planuje zajęcia praktyczne co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno...
Read More