Category

Ogłoszenia
„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat...
Read More
O G Ł O S Z E N I E o naborze na stanowisko diagnosty laboratoryjnego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Wymagania w stosunku do kandydatów na stanowisko diagnosty laboratoryjnego:  do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, mile widziane uprawnienia serologiczne i specjalizacja z serologii transfuzjologicznej, do pracy w Pracowni Mikrobiologicznej, mile...
Read More
O G Ł O S Z E N I E   o naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI oraz na stanowisko POŁOŻNEJ dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Wymagania w stosunku do kandydatów: wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziane kursy kwalifikacyjne lub specjalizacja. Proponowane zatrudnienie: W ramach umowy o pracę  w pełnym wymiarze czasu...
Read More
Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 03.08. 2017 r. dotycząca naboru na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 31 grudnia 2017 r. Nowy Sącz, dnia 11.12. 2017 r.
Read More
Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 kwietnia 2017 r. dotycząca naboru na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 31 grudnia  2017 r. Nowy Sącz, dnia 11.12.2017 r.
Read More
Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 czerwca 2017 r. dotycząca naboru na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie chorób wewnętrznych lub kardiologii dla potrzeb Oddziału CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 31 grudnia  2017 r. Nowy Sącz, dnia 11.12. 2017 r.
Read More
1 7 8 9