Category

Informacje Dla Pacjenta
DO.021- 104 / 22   Zarządzenie Nr 104 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 9 września 2022 roku   w sprawie zapewnienia pacjentom dostępności do informacji o przysługujących im uprawnieniach     Na podstawie art. 11 ust. 1  ustawy z dnia  6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku...
Read More
RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO Małgorzata Kozieł Planowane osobiste wizyty w Szpitalu Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Psychiatryczny w następujących dniach: 27.12.202, 21.02.2022, 25.04.2022, 27.06.2022, 29.08.2022, 24.10.2022, 27.12.2022 w godzinach od 8:15 do 11:15. W pozostałe dni powszednie możliwy jest kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną: tel. 664 089 561 e-mail: m.koziel@rpp.gov.pl  ...
Read More
Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi
Read More
KWALIFIKACJA ANESTEZJOLOGICZNA INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA ZNIECZULENIA Znieczulenie ogólne to kontrolowane i odwracalne zniesienie przytomności, odczuwania bólu i napięcia mięśniowego podczas zbiegu operacyjnego. Znieczulenie ogólne porównać można do głębokiego snu stąd popularna nazwa:narkoza lub zasypianie. Podczas znieczulenia ogólnego niezbędne jest przejęcie kontroli nad oddychaniem pacjenta, przez maskę krtaniową lub rurkę intubacyjną wprowadzoną do gardła i...
Read More