Category

Bez kategorii
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w ramach zadania: „Otwarte serce – montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w Oddziałach Onkologicznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – DA.271-34/22 Ogłoszenie: ogłoszenie o...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: kwota przeznaczona zestawienie ofert Załączniki: zał...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonywanie przeglądów i konserwacji  dźwigów na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach obowiązującej gwarancji. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie mini portal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-14/22. Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 14.22 mini portal ogłoszenie 14.22 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ –...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „dostawę odczynników do terapii nerkozastępczej dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – DA.271-64/21 Ogłoszenie: og. o zamowieniu 64.21 mini portal 64.21 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ – 64.21 Zapytania: Protesty: Uwagi: załacznik...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia: sprostowanie do ogłoszenia FI-N710011152021055523001 Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 Protesty: Uwagi: modyfikacja SWZ- zmiana terminu kwota przeznaczona...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zał nr 5- Opis przedmiotu zam.po zmianie zapytanie nr 2 zapytanie nr 3...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 38/21   Ogłoszenie: zmiana ogłoszenia o zmaowienia nr II 38.21 mini portal zmiana nr I- 38.21 zmiana ogłoszenia o zamowieniu nr I 38.21...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: Wyniki: informacja o uniewaznieniu 33.21  
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników  i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą mikroskopu.   Ogłoszenie: ogłoszenie miniportal Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SWZ 25-21 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie...
Read More
1 2 3 4 5
Kontrast
Wielkość czcionki