Informacja dotycząca możliwości składania skarg

Informacja dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

  • Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Szpitala przyjmuje pacjentów w sprawach skarg i wniosków we środy w godz. 11.00 – 13.00 w siedzibie Szpitala w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 (I piętro) [1]/
  • Telefoniczna Informacja Pacjenta Rzecznika Praw Pacjenta oraz NFZ: tel. 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00; 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  • Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 31-135 Kraków, ul. Batorego 24, tel. (12) 29-88-303; e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

Broszura „Prawa pacjenta” znajduje się do wglądu w każdej komórce organizacyjnej Szpitala prowadzącej działalność leczniczą.

Numer alarmowy Ratownictwa Medycznego: 112 lub 999

Załącznik do zarządzenia numer 184 z dnia 5 grudnia 2018 roku.

[1]/ Skargę lub wniosek można też złożyć pisemnie. Powinna ona zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz precyzyjny opis zdarzenia. W przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.