Informacja dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego

Informacja dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

  • Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przyjmuje w Oddziale w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach 9.00 – 12.00,
  • Telefoniczna Informacja Pacjenta Rzecznika Praw Pacjenta oraz NFZ: tel. 800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00; 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46; e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
  • Bezpłatna infolinia obywatelska Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: 800 676 676; adres 00-090 Warszawa, Aleja Solidarności 77,
  • Dyrektor Szpitala przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we środy w godz. 11.00 – 13.00 w siedzibie Szpitala w Nowym Sączu przy ulicy Młyńskiej 10 (pierwsze piętro)[1]/
  • Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Wydział III Rodzinny i Nieletnich Tel. 18 53 17 295 adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Dr. Juliana Smolika 1
  • Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, 31-135 Kraków, ul. Batorego 24, tel. (12) 29-88-303; e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

Prawa pacjenta znajdują się do wglądu w dyżurce pielęgniarskiej oddziału

Numer alarmowy Ratownictwa Medycznego: 112 lub 999

Załącznik do zarządzenia Nr 147 z dnia 28.08.2019r.

[1]/ Skargę lub wniosek można też złożyć pisemnie. Powinna ona zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz możliwie precyzyjny opis zdarzenia. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

Kontrast
Wielkość czcionki