Dział Zatrudnienia i Płac

Koordynator Zespołu ds. Zatrudnienia i Płac

Telefon (18) 44-25-884

Dział Zatrudnienia i Płac (kadry)

Telefon (18) 44-25-991, (18) 44-25-994

Dział Zatrudnienia i Płac (płace)

Telefon (18) 44-25-997, (18) 44-25-999