Dział Administracyjno-Techniczny Zespół ds. Zamówień Publicznych

Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych

Telefon (18) 44-25-937

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Telefon (18) 44-36-635