Dział Administracyjno-Techniczny Zespół ds. Administracyjnych

Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych

Telefon (18) 443-85-40, (18) 44-25-508

Zespół ds. Administracyjnych

Telefon (18) 44-25-816

Zespół ds. Administracyjnych (Archiwum)

Telefon (18) 44-25-949

Zespół ds. Administracyjnych (Poligrafia)

Telefon (18) 44-25-888

Zespół ds. Administracyjnych (Magazyn Medyczny)

Telefon (18) 44-25-893