Dyrekcja

Dyrektor


Lidia Zelek

18-443-88-77
wew. 500

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.  Bogusław Latacz

18-443-88-77
wew. 500

Główny Księgowy


mgr Tomasz Poręba

18-443-88-77
wew. 510,
443-77-40

443-86-01

Pielęgniarka Naczelna

mgr Krystyna Nosal

18-443-88-77
wew. 513

SEKRETARIAT

18-443-78-47

18-443-86-01