Dostawy produktów leczniczych 58/18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych 58/18.

Ogłoszenie:
FI-N710009282018005216001
Zmiana ogłoszenia:
FI-N710009282018005310001
Specyfikacja do przetargu:
specyfikacja 58-18
Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

Załączniki:
zał nr 2- formularz cenowy

zał nr 8- projekt umowy
Wyniki: