Dokumentacja zdjęciowa sprzętu zakupionego w ramach projektu

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, podjęto działania związane z dostosowaniem Oddziału Chorób Zakaźnych do potrzeb przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID – 19 oraz zakupiono następujący sprzęt :

  • Tomograf Komputerowy,
  • Aparat RTG przewoźny,
  • Aparat USG,
  • Defibrylator
  • Brochofiberoskop,
  • Ssaki mobilne,
  • Nebulizatory

Poniżej zdjęcia zakupionego sprzętu.