Centralna Sterylizatornia

Kierownik Centralnej Sterylizatornii

Bogusława Bogdańska

Telefony:

 

18-442-57-62

W dniu 20 sierpnia 2013 roku została oddana do użytku nowocześnie wyposażona Centralna Sterylizatornia, która spełnia wymagania, jakim powinna odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Centralna Sterylizatornia znajduje się w budynku Onkologii przy ul. Młyńskiej 5 i zajmuje powierzchnię 477,76 m2.

Taka powierzchnia zapewnia wyodrębnienie stref zgodnie z wymogami i zapewnia ruch postępowy oraz umożliwia doskonałe rozmieszczenie urządzeń i kontrolę pracy.

Zadaniem sprawnego działania Centralnej Sterylizatorni jest dobra organizacja pracy, wykwalifikowany  i odpowiedzialny personel, właściwe rozplanowanie pomieszczeń i wyposażenie w pełni dostosowane do procesu technologicznego oraz dobra współpraca z komórkami organizacyjnymi zakładu

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji jest w pełni zmechanizowane.

Centralna Sterylizatornia wyposażona jest:

–         myjnie ( dezynfektor ),

–         myjkę ultradźwiękową,

–         dwa aparaty parowe i formaldehydowe do sterylizacji narzędzi.

Sprzęt, w który wyposażono Centralną Sterylizatornię jest jedyną z najnowszych znajdujących się na rynku europejskim odpowiadającym obowiązującym przepisom.

Kontrola sterylizacji odbywa się zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku, wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.