Cennik- Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Grupa krwi noworodka

60 zł

Pojedyncze oznaczenie grupy krwi

43 zł

Oznaczenie fenotypu układu Rh i antygenu K z układu KELL

70 zł

Określenie miana p/c odpornościowych – mikrometoda

100 zł

Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego BTA

27 zł

BTA DC screening I

70 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA-LISS na IgG+ C3d

48 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA-LISS na IgG

48 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał – test enzymatyczny 48 zł
Identyfikacja przeciwciał odpornościowych PTA-LISS IgG+C3d

120 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS IgG

120 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w teście enzymatycznym

95 zł

Badanie w kierunku termostabilnych przeciwciał odpornościowych z układu ABO

110 zł

Próba zgodności serologicznej z 1 jednostką

95 zł

Próba zgodności serologicznej z 2 jednostkami

120 zł

Próba zgodności serologicznej z 3 jednostkami

140 zł

Próba zgodności serologicznej z 4 jednostkami

160 zł

Próba zgodności serologicznej z 5 jednostkami

180 zł

Próba zgodności serologicznej z 6 jednostkami

200 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA-IgG z 1 jednostką
95 zł
Próba zgodności serologicznej w PTA-IgG z 2 jednostkami

120 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA – IgG z 3 jednostkami

140 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA – IgG z 4 jednostkami

160 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA – IgG z 5 jednostkami

180 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA – IgG z 6 jednostkami 200 zł
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty D 65 zł
Rozmrażanie FFP 10zł
Wykonanie odpisu wyniku badania 3 zł