Cennik- Pracownia Histopatologii

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI HISTOPATOLOGII

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Badanie histopatologiczne pierwsze oznaczenie

45 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł