Cennik- Pracownia Fizjoterapii

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI FIZJOTERAPII

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Sollux 15 minut

8 zł

Galwanizacja 15 minut

9 zł

Jonoforeza 15 minut

9 zł 50 gr

Diadynamik DD prądy diadynamiczne 10 minut

9 zł

Diatermia Delta Term 15 minut

25 zł

Diatermia 15 minut

15 zł

Teraplus 15 minut

15 zł

Ultradźwięki UD miejscowo 5 do 10 minut

10 zł

Prądy Traberta 15 minut

11 zł

Elektrostymulacja 10 do 15 minut

11 zł

Tens 15 do 20 minut

15 zł

Prądy interferencyjne 15 do 20 minut

15 zł

Prądy Kotza 15 do 20 minut

15 zł

Magnetronik 15 minut

11 zł

Laser punktowy 5 do 15 minut

11 zł

Laser ze skanerem 15 minut

15 zł

Laser do rehabilitacji domowej przenośny 15 minut

15 zł

Kąpiel wirowa kończyn górnych 15 minut

10 zł

Kąpiel wirowa kończyn dolnych 15 minut

12 zł 50 gr

Kąpiel wirowa kręgosłupa lędźwiowego 15 minut

25zł

Masaż podwodny całego ciała 15 do 20 minut

30 zł

Masaż perełkowy 15 do 20 minut

25 zł

Masaż limfatyczny 15 do 20 minut

30 zł

Masaż limfatyczny 15 do 20 minut aparat Boa

26 zł

Masaż klasyczny suchy, częściowy 15 do 20 minut

25 zł

Wyciągi 5 do 15 minut

11 zł

Fonoforeza

10 zł

Zabiegi do leczenia pod ciśnieniem 15 minut aparat ciśnieniowy Black Box

15 zł

Krioterapia punktowa miejscowa 3 do 10 minut

10 zł

Ćwiczenia bierne 15 do 20 minut

30 zł

Ćwiczenia czynnno bierne 15 do 20 minut

20 zł

Ćwiczenia redresyjne 15 do 20 minut

20 zł

Ćwiczenia wspomagane 15 do 20 minut

20 zł

Ćwiczenia czynne 15 do 20 minut

20 zł

Ćwiczenia czynne w odciążeniu 15 do 20 minut

20 zł

Ćwiczenia czynne z oporem 15 do 20 minut

15 zł

Ćwiczenia izometryczne 15 do 20 minut

20 zł

Ćwiczenia ogólnousprawniające 15 do 20 minut

20 zł

Pionizacja

25 zł

Nauka lokomocji

20 zł

Pomiar ciśnienia

5 zł