Cennik-Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

BIOCHEMIA

Glukoza

8 zł

Mocznik

8 zł

Kreatynina

8 zł

Lipidogram w tym

27 zł

Cholesterol całkowity

8 zł

Trójglicerydy

9 zł

HDL cholesterol

9 zł

LDL cholesterol obliczony

1 zł

LDH dehydrogenaza mleczanowa

10 zł

Bilirubina całkowita

9 zł

Bilirubina związana

12 zł

ALAT

9 zł 50 gr

ASPAT

9 zł 50 gr

GGTP

10 zł

Fosfataza alkaliczna

11 zł

Alfa-amylaza diastaza

10 zł

CPK

12 zł

CKMB

14 zł

Wapń całkowity

10 zł

Jonogram (sód, potas, chlorki)

14 zł

Fosfor

10 zł

Żelazo

10 zł

Magnez

9 zł

Kwas moczowy

9 zł

Równowaga kwasowo-zasadowa

25 zł

COHb

19 zł

Klirens kreatyniny endogennej (kreatynina w surowicy i moczu)

20 zł

Próba obciązenia glukozą (za każde oznaczenie)

8 zł

Próba obciążenia żelazem

40 zł

Hemoglobina glikowana

28 zł

Białko

8 zł

CRP ilościowo

15 zł

Elektroforeza białek surowicy krwi

29 zł

Troponina T

36 zł

Albumina

10 zł

Transferyna

30 zł

Ferrytyna

34 zł

Alkohol etylowy we krwi

25 zł

Cholinoesteraza

10 zł

Mleczan

16 zł

Kwas foliowy

40 zł

Wolne łańcuchy lekkie kappa

75 zł

Wolne łańcuchy lekkie lambda

75 zł

Wapń zjonizowany

13 zł

Amoniak

27 zł

Kwas walproinowy

35 zł

Lit

23 zł

Homocysteina

55 zł

B2 – mikroglobulina

36 zł

Kalprotektyna w kale (ilościowo)

120 zł

KOAGULOLOGIA

Wskaźnik protrombiny INR

9 zł

Fibrynogen

17 zł

Antytrombina III

51 zł

aPTT czas KK

15 zł

D-dimery

35 zł

HEMATOLOGIA

Morfologia + płytki krwi (automat)

10 zł

Morfologia + rozmaz + płytki (automat)

13 zł

Płytki krwi metodą optyczną

12 zł

Ocena mikroskopowa rozmazu krwi

15 zł

OB

6 zł

Retikulocyty

12 zł

Oporność osmotyczna erytrocytów

28 zł

Płytki fluorescencyjne

22 zł

Mielogram – przygotowanie preparatów

15 zł

Mielogram – ocena mikroskopowa

130 zł

Cytochemia FAG

63 zł

CHEMIA OGÓLNA

Mocz badanie ogólne

11 zł

Ilościowo w moczu glukoza

8 zł

Ilościowo w moczu alfa – amylaza

10 zł

Ilościowo w moczu białko

8 zł

Ilościowo w moczu mocznik

8 zł

Ilościowo w moczu kreatynina

8 zł

Ilościowo w moczu fosfor

10 zł

Ilościowo w moczu wapń

10 zł

Ilościowo w moczu magnez

9 zł

Ilościowo w moczu sód + potas

14 zł

Ilościowo w moczu kwas moczowy

9 zł

Mikroalbuminuria

40 zł

Kał na pasożyty

15 zł

Kał na krew utajoną

18 zł

Kał na resztki pokarmowe

18 zł

Badanie płynów z jam ciała cytoza

12 zł

Badanie płynów z jam ciała białko

8 zł

Badanie płynów z jam ciała kryształki cholesterolu

10 zł

Ocena wymazu z pochwy na obecność plemników

50 zł

Cytologia nosa

25 zł

Eozynofilia w plwocinie

25 zł

Badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania zarodników grzybów: popłuczyny żołądkowe

150 zł

Badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania zarodników grzybów: kał

150 zł

BADANIA HORMONALNE I INNE

TSH

20 zł

FT4

22 zł

FT3

22 zł

anty TPO

37 zł

anty TG

37 zł

PSA

30 zł

PSA panel (PSA, Fpsa wskaźnik)

55 zł

Ca 125

35 zł

HBs

20 zł

Estradiol

26 zł

HE 4

85 zł

ROMA (Ca 125 + algorytm ocen ryzyka)

120 zł

Prolaktyna

28 zł

Progesteron

28 zł

B-HCG

28 zł

IgE całkowite

27 zł

Przeciwciała ant-HBs

38 zł

CEA (atygen karcinoembrionaly)

32 zł

Witamina B12

38 zł

Witamina D3 metabolit 25 (OH)

60 zł

NT pro BNP

80 zł

Ca 19,9

36 zł

Prokalcytonina

73 zł

AFP

31 zł

SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE

Norowirus w kale

40 zł

Helicobacter pyroli antygen w kale

25 zł

Narkotyki 10 oznaczeń

70 zł

HCV

35 zł

HIV

30 zł

Aceton w surowicy lub moczu półilościowo

4 zł

Antygen Lamblii w kale

29 zł

Szybki test diagnostyczny w kierunku grypy A i B

45 zł

Dopalacze test panelowy

65 zł

Rota / adenowirus w kale antygen

27 zł

RSV wirus oddechowy

50 zł

Clostridium diffcile antygen GDH oraz toksyny A i B

70 zł

Koronawirus SARS-CoV-2 przeciwciała IgM i IgG test kasetkowy

50 zł

Pobranie materiału bez wykonania badania

6 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł

Odwirowanie

4 zł