Cennik- Nocna i Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w POZ

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W RAMACH NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ DLA OSÓB NIEUPRAWNIONYCH

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Iniekcja dożylna

20 zł

Iniekcja podskórna

12 zł

Iniekcja domięśniowa

15 zł

Badanie EKG z opisem

30 zł

Badanie EKG bez opisu

25 zł

Pomiar ciśnienia

5 zł

Pomiar tętna

5 zł

Założenie i zmiana cewnika

60 zł

Badanie i porada lekarska nie uwzględniająca kosztów zleconych badań i wykonywanych procedur medycznych

120 zł

Wizyta lekarska wyjazdowa

120 zł

Wjazdowa opieka pielęgniarska

60 zł

Do ceny usługi wizyty lekarskiej wyjazdowej należy doliczyć koszty dojazdu na terenie Nowego Sącza

50 zł

Do ceny usługi wizyty lekarskiej wyjazdowej należy doliczyć koszty dojazdu poza miastem

80 zł

Do ceny usługi wyjazdowej opieki pielęgniarskiej należy doliczyć koszty dojazdu na terenie Nowego Sącza

50 zł

Do ceny usługi wyjazdowej opieki pielęgniarskiej należy doliczyć koszty dojazdu poza miastem

80 zł