Cennik- Konsultacja Specjalistyczna

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Konsultacja specjalistyczna udzielona przez lekarza specjalistę nie uwzględniająca kosztów zleconych badań i wykonywanych procedur medycznych.

150 zł