Cennik

Cennik - Inne

Cennik - Prosektorium

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny:

Prosektorium

Obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

Cennik - podwykonawcy

Cennik usług podwykonawców

Obowiązuje od 1 lutego 2021 r., aktualizowany w dniu 26 lipca 2021r.

Cennik opłat za udzielanie informacji

Cennik opłat za udzielenie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego :

Cennik

Cenniki - opłata za pobyt pacjenta w szpitalu