Cennik

Cennik - Prosektorium

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny:

Prosektorium

Obowiązuje od 1 stycznia 2019r.

Cennik - podwykonawcy

Cennik usług podwykonawców

Obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Cennik opłat za udzielanie informacji

Cennik opłat za udzielenie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego :

Cennik

Cenniki - opłata za pobyt pacjenta w szpitalu

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM SZPITALA SPECJALISTYCZEGO IM.JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

Nazwa świadczenia

Cena

Badanie EEG w spoczynku z opisem

90,00 zł

Badanie EEG z opisem dla dzieci do 12 roku życia

110,00 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3,00 zł

Text box item sample content

Text box item sample content

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki