By

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii – 30/19   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 30.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 30.19 Zapytania: Zapytanie nr 1...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę układu komunikacyjnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 27/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamowieniu 27.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 27.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik nr 2 do protokołu 27.19-...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Ogłoszenie: ogłoszenie 25-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 25-19 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: zestawienie ofert + kwota przeznaczona modyfikacja SIWZ zał. nr 2 – Formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: Ogloszenie 29-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 29-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 29-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: ogłoszenie 20-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 20-18 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 zapytanie 8...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem. Ogłoszenie FI-N710004172019050146001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ – 22.19 Zapytania zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: Zał....
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 26/19 Ogłoszenie: og_przetarg26.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 26.19 Zapytania: zp_przetarg 26.19-5 zp_przetarg 26.19-4 zp_przetarg 26.19-3 zp_przetarg 26.19-2 zp_przetarg...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: FI-N710004152019043609001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zał nr 2- formularz cenowy po zmianie zapytanie nr 4 Protesty: Uwagi: FI-N710004162019032328001 załącznik do protokołu- otwarcie ofert...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego...
Read More
1 27 28 29 30 31 34