By

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bdba588f-ce13-11ed-9355-06954b8c6cb9
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych oraz opatrunków.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b5d98d87-cd4e-11ed-9355-06954b8c6cb9
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów leczniczych   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bc04ecc4-c94c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę rękawiczek diagnostycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d179e8b-c3ff-11ed-9355-06954b8c6cb9
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Zakładu Radioterapii dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 17/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72550ace-b825-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Read More
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e581a026-bf36-11ed-8261-62cbbe4d0ca4
Read More
Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dee13944-bbff-11ed-9236-36fed59ea7dd
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie stanu epidemiologiczno – sanitarnego części medycznej Szpitala, usługę sprzątania części niemedycznej, utrzymania porządków terenów zielonych...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2da889a7-b99c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę odzieży BHP dla personelu medycznego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” 15/23.   Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:...
Read More
1 2 3 34