Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Zakładu Radioterapii dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 17/23

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na Zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach doposażenia Zakładu Radioterapii dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 17/23.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72550ace-b825-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Related Posts