Czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie stanu epidemiologiczno – sanitarnego ………) 14/23

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na

czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia obejmujące m. in. utrzymanie stanu epidemiologiczno – sanitarnego części medycznej Szpitala, usługę sprzątania części niemedycznej, utrzymania porządków terenów zielonych i utwardzonych oraz transport wewnętrzny

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e7e0e9b-bbfa-11ed-9236-36fed59ea7dd

Related Posts