Ogłoszenie o naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI

O G Ł O S Z E N I E
Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
O naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wykształcenie  średnie lub wyższe- licencjat, mile widziane kursy.

Proponowane zatrudnienie:
W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie:
Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

 

Kontakt telefoniczny- Naczelna Pielęgniarka 18 443-78-47 wew. 513

Każda osoba ubiegająca o zatrudnienie na danym  stanowisku powinna podać dane osobowe zgodne z art. 221 Kodeksu pracy.

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.).

 

Załącznik nr 1. – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2. – Oświadczenie

 

 

Nowy Sącz 16.02.2023 r.

Related Posts