Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości, akcesoriów do spektometru oraz odczynników do posiewu krwi wraz z dzierżawą analizatora 8/23

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Dostawa testów do oznaczania lekowrażliwości, akcesoriów do spektometru oraz odczynników do posiewu krwi wraz z dzierżawą analizatora” 8/23.

 

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której dostępne są wszystkie dokumenty:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20065a89-a21a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Related Posts