Day

16 lutego, 2023
O G Ł O S Z E N I E Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu O naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI Wymagania w stosunku do kandydatów: wykształcenie  średnie lub wyższe- licencjat, mile widziane kursy. Proponowane zatrudnienie: W ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie: Zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala...
Read More