„Dostawa sprzętu medycznego i biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-76/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego i biurowego w ramach środków pn „Zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-76/22

Ogłoszenie:

ogł. o zamowieniu 76.22

ogłoszenie mini 76.22

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ 76.22

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

zapytanie nr 3

zapytanie nr 4

zapytanie nr 5

zapytanie nr 6

zapytanie nr 7

Protesty:

Uwagi:

Zmiana SWZ I

kwoty przeznaczone

druk z otwarcia ofert

Załączniki:

załącznik nr 1 – 9

Wyniki:

Ocena i wynik

Related Posts