Day

30 grudnia, 2022
Zamawiający zawiadamia, że konkurs został rozstrzygnięty bez wyboru oferty z uwagi na to, że oferty jakie wpłynęły do konkursu nie mogą zostać uwzględnione w sposób transparentny ze względu na fakt, iż w warunkach konkursu nie została wskazana liczba osób, z którymi Zamawiający zamierzał zawrzeć umowy.  Wszczynając procedurę konkursową Zamawiający określił zapotrzebowanie na zawarcie umowy z...
Read More