Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań serologicznych 68/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań serologicznych:

Ogłoszenie:

ogłoszenie

ogłoszenie miniportal

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia nr 2

ogłoszenie miniPortal

Specyfikacja do przetargu:

Specyfikacja 68-22

Zapytania:

zapytanie nr 1

zapytanie nr 2

Protesty:

Uwagi:

kwota przeznaczona

zmiana SWZ I

Załączniki:

załaczniki

Wyniki:

 

Related Posts