Dostawa i montaż analizatora stacjonarnego -DA.271-74/22

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż analizatora stacjonarnego – DA.271-74/22

Ogłoszenie:

ogłoszenia o zamówieniu 74.22

miniportal 74.22

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SWZ – 74.22

Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 74.22- inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu 74.22- szacunkowa war.

Załączniki:

załącznik nr 1 – 7

Wyniki:

wynik 74.22

 

Related Posts