Ogłoszenie o naborze na stanowisko LEKARZA w dziedzinie CHIRURGII OGÓLNEJ dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

OGŁOSZENIE
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowy Sączu
ZATRUDNI LEKARZA W DZIEDZINIE:

CHIRURGII OGÓLNEJ dla potrzeb SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Miejsce pracy:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Proponujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej,
  • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Oferty prosimy składać:

  • w Sekretariacie Dyrekcji
  • na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz,
  • sekretariat@szpitalnowysacz.pl.

Kontakt telefoniczny: 18 443-78-47

Każda osoba ubiegająca o zatrudnienie na danym  stanowisku powinna podać dane osobowe zgodne z art. 221 Kodeksu pracy.

Prosimy składać dokumenty z dopiskiem klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w składanej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z późn. zm.).

 

 

Nowy Sącz 11.10.2022 r.

Related Posts