„Dostawa i montaż wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” – DA.271-66/22