Dostawa i montaż systemu zamkniętego do wykonywania testów PCR dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 64/22