Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków.

W dniu 14 września 2022r. Szpital podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia w ramach
Narodowej Strategi Onkologicznej na realizację zadania pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów
hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”. Zadanie
finansowane jest ze środków budżetu państwa.
Narodowa Strategia Onkologiczna to wieloletni program na lata 2020 – 2030, który wyznacza
nowe kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpital Specjalistyczny im.
Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dąży przez cały czas do podnoszenia jakości standardu
świadczonych usług, a także do zapewnienia jak najlepszej opieki swoim pacjentom. W ramach
zadania zaplanowano zakup sprzętu takiego jak :
kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania
mikroskop
cytometr przepływowy
wirówka laboratoryjna
komora laminarna
system do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF
Zakupiony sprzęt przyczyni się do szybszej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, a
także ułatwi i usprawni pracę personelu.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 955 000,00 zł

Related Posts